Pátek, 14 října, 2022
události
HomeFinanceSlovenský odběratel ukrajinské železné rudy odmítá platit: kdo je to?

Slovenský odběratel ukrajinské železné rudy odmítá platit: kdo je to?

- Reklama -aktualita

V těchto dnech celý svět napjatě sleduje rusko-ukrajinský válečný konflikt, hrdinský zápas ukrajinského lidu za svou zemi a její demokratickou volbu. Válka s mnohonásobnou přesilou protivníka potřebuje mobilizaci všech prostředků a pomoc všech, kterým není lhostejná budoucnost demokracie nejen na Ukrajině, ale na celém evropském kontinentu.  

A země východní Evropy se mají čím pochlubit. Od prvního dne vzniku humanitární katastrofy na Ukrajině, obyvatelé polských, litevských, slovenských měst aktivně a masově podporují snahu Ukrajinců dosáhnout svobody. Tisíce dobrovolníků a miliony obyvatel Evropy, nevládní a humanitární organizace, poskytují různorodou materiální pomoc a posílají na Ukrajinu předměty každodenní potřeby, jídlo, léky.  

Ale ne všichni obyvatelé a společnosti v Evropě jsou stejnou měrou připraveni podporovat Ukrajinu v těchto těžkých chvílích.

Máme k dispozici zajímavý dokument, který není třeba zpochybňovat – dopis velkého ukrajinského těžebního podniku – „Krivorožský železorudný kombinát“ adresovaný firmě LAMET sro ,která je registrována na Slovensku, hlásí Promote Ukraine.  

V dokumentu je uvedeno – „Několikrát jsme Vás upozorňovali na dluh po splatnosti ze strany společnosti za aglomerátovou rudu dodanou v prosinci 2021. Ke dni 04.02.2022 společnost LAMET sro neuhradila své závazky po době splatnosti v hodnotě 1 209 miliónů USD“  

V dopise ukrajinského dodavatele píše, že se nejedná o jediný případ ze strany společnosti LAMET sro, ale o neustálé nedodržování uvedených termínů splatnosti uvedených ve smlouvě.  

„Nepříjemný, ale obyčejný případ nedodržení povinností“ – řeknete si.  

Jenže řeč je o velkém podniku bojující země.  

Křivorožský železorudný kombinát se nachází v Křivorožském regionu Ukrajiny, který hraničí s Nikolajevskou oblastí, kde se vedou těžké boje. Ruská vojska se stále pokoušejí proniknout do Křivorožského regionu. Přesto společnost pokračuje ve výrobě a dodržuje uzavřené roční smlouvy s odběrateli z Rakouska, Polska, Srbska, Česka a Slovenska. Horníci, riskujíc své životy, každodenně fárají a tím si plní svůj pracovní závazek ve válce. Nedovolí pochybovat o své schopnosti zodpovídat za smluvní podmínky a nedovolí ekonomice země úplně se zastavit.  

Práce Křivorožského železorudného kombinátu dnes – to jsou pracovní místa, daně, víra lidu Ukrajiny ve své vítězství a v budoucnost země. Ať už ve válečném nebo v mírovém období, jakýkoli výrobní proces potřebuje plnocenné financování, konkrétně úplné a včasné hrazení odběratelských závazků. Právě teď je splnění tohoto zjevného pravidla důležitější, jako nikdy před tím.  

Jak odpoví dlouholetý slovenský partner ukrajinských horníků?   Jak vyplývá z komunikace mezi Krivorožským železorudným kombinátem a LAMET sro, kterou má redakce k dispozici, zpoždění plateb za ukrajinské dodávky pro slovenskou společnost začalo ještě minulý rok a nyní, v tomto složitém období pro Ukrajinu, platby přestaly úplně.  

Podle zpráv OSINT-společnost Infobel Pro a společnost LAMET sro jsou pravděpodobně součástí neformální sítě 14 malých zprostředkovatelských obchodních společností, registrovaných na Slovensku, v Česku a v Lucemburku. Zvláštní pozornost si zaslouží zejména lucemburská společnost CIFI SA a česká LAMET CZECH sro. Celou tuto skupinu společností řídí občan Slovenska str. Kamaráš.  

Pravděpodobně, s. Kamaráš a jeho kolegové nedostatečně pochopili svou zodpovědnost a společnou snahu ohrožených obyvatel evropských zemí, poskytnout pomoc Ukrajině.  

Zatímco ukrajinský dodavatel žádá uhradit závazky za již dodané železorudné suroviny (podle částky, může jít o více než 6 tisíc tun aglomerátové rudy – to je dost velká dodávka) a hrozí penalizací, obyčejní Slováci pořádají sbírky, kdo kolik může, aby mohla být odeslána další humanitární pomoc Ukrajině.

- Reklama -podnikatel
- Reklama -PR články
Must Read
- Reklama -PR články
Related News
- Advertisement -podnikatel